Laxå kommun
Laxå kommun
Bild på ett sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för all verksamhet inom det offentliga skolväsendet samt för fritid- och kultur. Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare

Du är välkommen

Allmänheten är välkommen att vara med och lyssna på barn- och utbildningsnämndens sammanträden. Ärenden som omfattas av sekretess ska dock hållas inom stängda dörrar enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2019-02-01 14.03

Protokoll

 

Kontaktuppgifter

Barn- och utbildningsnämndens
ordförande:
Thorbjörn Bäckrud (KD)

Barn- och utbildningsnämndens
1:e vice ordförande:
Ann-Christin Johanzon (C)

Barn- och utbildningsnämndens

2:e vice ordförande:
Therese Magnusson (S)

Nämndsekreterare:
Ann-Britt Lindahl
Tfn. 0584-47 31 16

Postadress:
Laxå kommun
Barn- och utbildningsnämnden
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå