Laxå kommun
Laxå kommun

Barn och internet

Vad gör barnen på Internet - egentligen?

Medierådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet som arbetar med barns och ungas mediesituation, med syfte att minska riskerna för skadlig mediepåverkan. Uppdraget gäller alla rörliga bildmedier, exempelvis internet, film, tv, dvd och dataspel.

Surfa lugntlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Surfa Lugnt samordnar ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet, ett initiativ som också stöds av Sveriges regering. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.

Sidansvarig: Peter Larsson

Uppdaterad av: Peter Larsson