Laxå kommun
Laxå kommun

Föräldrar

Vi värnar om en god föräldrakontakt. Förutom föräldramöte, framåtsyftande samtal, brukarråd och föräldrafika, föräldrabesök, fixarkvällar varje termin försöker vi dagligen möta föräldrar för kortare eller längre samtal. Vårt mål är att föräldrar ska känna sig delaktiga i sitt/sina barns vistelse på Saltängens förskola.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl

Bild på barn och föräldrar