Laxå kommun

Förskolan Junibacken och pedagogisk omsorg

Förskolan Junibacken

Välkommen till Junibacken

"Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg." .

På förskolan Junibacken har vi en åldersintegrerad avdelning med barn 1-5 år under förmiddagarna och 1-10 år på eftermiddagarna när pedagogisk omsorgsbarnen kommer från skolan.

Vi är nu omcertifierade enligt Grön flagg och vi kommer att fortsätta att jobba med Grön flagg. Vi är i full fart med Babblarna. Jobbar både med de gamla och de nya Babblarna.

Vi arbetar för att få ett gott samarbete med hemmen med en öppen dialog och för att skapa tillit mellan barn, föräldrar och personal.

Föräldrasamverkan sker genom brukarråd, föräldramöten, föräldrafika, och den dagliga kontakten som sker vid lämning och hämtning.

Vi försöker arbeta med många olika arbetssätt och låter barnen prova sig fram och styra mycket själva över sin dag. Vi skapar och konstruerar, vi sjunger och dansar, vi experimenterar och vi är ute minst en gång om dagen. Vi lär genom att leka och det viktigaste vi gör är att ha roligt.

Med vänlig hälsning
Personalen på Junibacken

Utsmyckning vid förskolan Junibacken
Balansbana

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl

Kontaktuppgifter

Rektor:
Ellen Sundh
Tfn: 0584-47 32 83

Biträdande rektor:
Caroline Kurtti
Tfn: 0584-47 32 85

Administration förskolan och pedagogisk omsorg
Handläggare
Madeleine Larsson
Tfn: 0584-47 31 80

Postadress:
Laxå kommun
Förskolan Junibacken
695 80 Laxå

Besöksadress:
Edevägen 6, Hasselfors
Tfn: 0584-47 33 64

Utemiljö
Här går man!
Förskolebuss
Bensinstation