Laxå kommun

Saltängens förskola

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Lpfö18

Välkommen till Saltängens förskola

Förskolan Saltängen är uppdelad på fem avdelningar:

Vi på Saltängen strävar efter att:

 • Pedagoger är närvarande i lek och lärande samt upptäcker och utforskar tillsammans med barnen
 • Ge barn förutsättningar att vara sitt bästa jag

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

 1. Minst 85 % av eleverna ska år 2022 ha behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.
 2. Meritvärdet i skolår 9 ska 2022 vara lägst 220.*
  * Detta gäller för elever som vistats och gått i skola i Sverige minst fyra år.

Barn- och utbildningsnämndens delmål:

 1. Alla förskolor ska arbeta språkutvecklande.
 2. Alla förskolor ska arbeta med matematik och naturvetenskap.

"Alla barn ska varje vecka bli:
Läst för, lyssnad på och ramsad med".

Gyllene förhållningssätt på förskolan Saltängen
Vi arbetar för

 • Goda relationer
 • Gott bemötande
 • Främja lärandemiljöer

"Hjälp mig så kan jag själv". 

Sagorfigurerna Långa farbror och lilla Anna
Saltängens förskola - utemiljö

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl

Saltängens förskola

Kontaktuppgifter

Rektor:
Ellen Sundh
Tfn: 0584-47 32 83

Biträdande rektor:
Caroline Kurtti
Tfn: 0584-47 32 85

Administration
Handläggare
Gundega Hallinder
Tfn: 0584-47 31 80

Postadress:
Laxå kommun
Saltängens förskola
695 80 Laxå

Besöksadress:
Tivedsvägen 24 A, Laxå

Saltängens förskolas avdelningar:
Blåvingen/Kotten
Blåvingen, tfn: 0584-47 32 61

Myran 4-årsavdelning:
Tfn: 0584-47 32 60

Smultronet 3-årsavdelning:
Tfn: 0584-47 32 59

Trollsländan 5-årsavdelning:
Tfn: 0584-47 32 56