Laxå kommun
Laxå kommun

Tiveds förskola och skolbarnomsorg

Barn i vindskydd

Välkommen till Tiveds förskola och skolbarnomsorg

Tiveds förskola/skolbarnomsorg ligger i Sannerud,Tived.

Tiveds förskola/skolbarnomsorg har en fin utemiljö, med klätterträd, sandlådor, gungor, "minikök" och en egen liten grönsaksodling som anlades med hjälp av föräldrar. Skogen är en del av den pedagogiska utemiljön och Tiveds härliga natur finns alldeles utanför grindarna. Utevistelsen är en viktig del av dagen, barnen får fysisk aktivitet, motorisk träning, håller sig friskare och utemiljön inspirerar till mycket lek.

Verksamheten präglas av ett lustfyllt lärande med leken i centrum. Natur, språk och Grön Flagg, matematik och miljömedvetenhet genomsyrar vårt arbete på förskolan. Genom böcker sång och sagosamlingar, skapande och barns inflytande ger vi barnen förutsättningar att utvecklas enligt läroplanen

Maten lagas på förskolan. Maten lagas från grunden och även här arbetar vi miljömedvetet med närodlat och ekologiskt.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2018-04-19 12.59

Kontaktuppgifter

Rektor:
Camilla Claesson
Tfn: 0584-47 32 83

Administration
Handläggare
Gundega Hallinder
Tfn: 0584-47 31 80

Postadress:
Laxå kommun
Tiveds förskola
695 80 Laxå

Besöksadress:
Sannerud, Tived
Tfn: 0584-47 41 38