Laxå kommun
Laxå kommun

Grundsärskolan

Särskolan är en egen skolform. Studier enligt särskolans kursplaner beslutas av verksamhetschef.  Eleverna inkluderas i grundskolan eller ansöker om skolgång i annan kommun. I Laxå kommun är eleverna integrerade i grundskolan. När elevens behov  inte kan tillgodoses i Laxå kommun erhåller eleven plats i grundsärskolan i annan kommun.

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2019-08-16 08.15

Kontaktuppgifter

Inskrivning Särskola

Skolchef
Katarina Holmsten
Tfn. 0584-47 33 83

Postadress:
Laxå kommun
Särskolan
695 80 Laxå

LSS-handläggare:
Tfn: 0584-47 31 31
alt 072-244 61 66

Administration:
Handläggare
Madeleine Larsson
Tfn: 0584-47 35 20

Skoladministratör
Catrine Cordes
Tfn: 0584-47 31 65