Grundskolor i kommunen

Finnerödja skola
Centralskolan

Saltängsskolan
Förskoleklass-årskurs 3,
skolbarnomsorg

Finnerödja skola
Förskoleklass-årskurs 6,
skolbarnomsorg

Centralskolan
Årskurs 4-9