Laxå kommun
Laxå kommun

Månens förskoleklass

Vid Saltängsskolan finns Månens förskoleklass, för
nyanlända elever.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl

Kontaktuppgifter

Tillförordnad rektor:
Maria Lavesson Hjortzberg
Tfn: 0584-47 32 38

Tillförordnad biträdande rektor:
Ann-Sofie Larsson
Tfn: 070-359 45 55

Postadress:
Laxå kommun
Saltängsskolan
695 80 Laxå

Besöksadress:
Tivedsvägen 24 A och 24 B, Laxå
Tfn: 0584-47 32 53

Administration:
Handläggare
Madeleine Larsson
Tfn: 0584-47 35 20

Skoladministratör
Catrine Cordes
Tfn: 0584-47 31 65

Vaktmästare
Tfn: 0584-47 32 54