Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Interkommunal ersättning 2018

En kommun som tar emot barn/elever från annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från barnets/elevens hemkommun. Beräkningen har samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.I de fall en elev har omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet till en särskild ersättning i form av tilläggsbelopp. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall.

Barn- och utbildningsnämnden i Laxå kommun har beslutat om följande belopp:

• Förskolan 96 324 kr
• Förskoleklass 45 935 kr
• Fritidshem 23 727 kr
• Grundskolan 83 697 kr

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2018-03-22 15.01