Laxå kommun
Laxå kommun

Interkommunal ersättning i förskola, grundskola och skolbarnomsorg 2021

  • En kommun som tar emot barn/elever från annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från barnets/elevens hemkommun. Beräkningen har samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

    I de fall en elev antagen till grundsärskolan har omfattande behov av särskilt stöd, finns det möjlighet att fakturera bidragsbelopp med tillägg för faktiskt kostnad. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall.

Interkommunal ersättning för höstterminen 2021

Förskola

64 301 kr

Pedagogisk omsorg

17 702 kr

Fritidshem

17 306 kr

Förskoleklass

20 330 kr

Grundskola 1-3

41 653 kr

Grundskola 4-6

47 673 kr

Grundskola 7-9

45 157 kr

Grundsärskola

122 560 kr


Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl