Interkommunal ersättning 2023

Förskola

149 257 kr per år

Pedagogisk omsorg

51 550 kr per år

Fritidshem

44 229 kr per år

Förskoleklass

52 182 kr per år

Grundskola 1-3

88 828 kr per år

Grundskola 4-6

97 582 kr per år

Grundskola 7-9

96 166 kr per år

Grundsärskola

312 366 kr per år