Laxå kommun
Laxå kommun

Interkommunal ersättning i förskola, grundskola och skolbarnomsorg 2020

  • En kommun som tar emot barn/elever från annan kommun har rätt till ersättning för sina kostnader från barnets/elevens hemkommun. Beräkningen har samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

I de fall en elev har omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet till en särskild ersättning i form av tilläggsbelopp. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall.

Interkommunal ersättning för året 2020:

Förskola 102 375 kr per år.
Förskoleklass 43 689 kr per år.
Grundskolan 97 968 kr per år.
Fritidshem 42 011 kr per år.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl