Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Belopp till fristående huvudmän 2018


Ersättning till fristående huvudmän är beräknat efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen. I beloppet ingår kompensation för administration samt moms med tre respektive sex procent. Beloppen är framräknade per kalenderår och går att dela på tolftedelar. I samband med bokslut kommer en avstämning att göras mot faktiskt utfall. Detta betyder att om den kommunala verksamheten överskridit sin budget kommer den fristående verksamheten kompenseras för detta. I de fall en elev har omfattande behov av särskilt stöd finns det möjlighet till en särskild ersättning i form av tilläggsbelopp. En individuell bedömning sker i varje enskilt fall.

Barn- och utbildningsnämnden i Laxå kommun har beslutat om följande belopp:

• Förskolan 105 167 kr
• Förskoleklass 50 152 kr
• Fritidshem 25 905 kr
• Grundskolan 91 620 kr

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2018-03-22 15.02