Laxå kommun
Laxå kommun

Skolskjutsar

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

För mer information läs skolskjutsreglementet >>

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson 2019-06-05 08.59

Skolskjuts

Kontaktuppgifter:

Rektor vid respektive skola

Rektor vid:
Centralskolan årskurs 4-9
Torbjörn Kämblad
Tfn: 0584-47 33 20

Tf. rektor, förskolechef vid:
Finnerödja skola årskurs F-6, fritidshem,
förskolan Jordgubben
Tiveds förskola, fritidshem
Maria Lavesson Hjortzberg
Tfn: 0584-47 32 38

T.f. rektor, förskolechef vid:
Lindåsens skola årskurs F-3, fritidshem

Lindåsens förskola
Greta Särefors
Tfn: 0584-47 31 75

Rektor, förskolechef vid:
Saltängsskolan årskurs F-3, förskola, fritidshem
Hasselfors förskola, fritidshem
Greta Särefors
Tfn: 0584-47 31 75