Laxå kommun
Laxå kommun

Skolskjutsar

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

För mer information läs skolskjutsreglementet >>PDF

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2019-12-03 11.39

Skolskjuts

Kontaktuppgifter:

Rektor vid respektive skola

Rektor vid:
Centralskolan årskurs 4-9
Torbjörn Kämblad
Tfn: 0584-47 33 20

Rektor vid:
Finnerödja skola årskurs F-6
Greta Särefors
Tfn: 0584-47 31 75

Rektor vid:
Saltängsskolan årskurs F-3
Greta Särefors
Tfn: 0584-47 31 75