Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Skolskjutsar

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

För mer information läs skolskjutsreglementet >>

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2019-01-07 16.29

Skolskjuts

Kontaktuppgifter:

Rektor vid respektive skola

Rektor vid:
Centralskolan åk 4-9, mottagningsenhet för nyanlända elever årskurs 4-9
Torbjörn Kämblad
Tfn: 0584-47 33 20

Tf. rektor, förskolechef vid:
Finnerödja skola, fritidshem,
förskolan Jordgubben
Tiveds förskola, fritidshem
Maria Lavesson Hjortzberg
Tfn: 0584-47 32 38

T.f. rektor, förskolechef vid:
Lindåsens skola, fritidshem

Lindåsens förskola
Greta Särefors
Tfn: 0584-47 31 75

Rektor, förskolechef vid:
Saltängsskolan, förskola, fritidshem
Hasselfors förskola, fritidshem
Solens förskola, förskoleverksamhet för asylsökande 3-5 år

Greta Särefors
Tfn: 0584-47 31 75