Laxå kommun
Laxå kommun

Skolstart höstterminen 2019

Laxå grundskola
Höstterminen startar måndagen den 19 augusti 2019.

Kl. 8.15 vid Saltängsskolan.
Kl. 8.20 vid Centralskolan.
Kl. 7.50 vid Finnerödja skola.

Första skoldagen
Skoldagen avslutas enligt schema.
Skollunch serveras som vanligt.
Skolskjutsarna går hem strax efter skolans sluttider.

Skolskjutsar
Meddelande om skolskjutsarnas tider skickas hem till alla skolskjutselever. Har du frågor om skolskjutsar, vänd dig till rektorn på din skola.

Skolungdomsförsäkring
Laxå kommun har för år 2019 tecknat olycksfallsförsäkring
för alla elever i grundskola, förskola, förskoleklass och fritidshem. Försäkringen har tecknats hos Protector Försäkring ASA och gäller dygnet runt. För mer information se kommunens hemsida: www.laxa.selänk till annan webbplats

Barn- och utbildningsnämnden

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2019-06-20 13.47

Skolstart