Laxå kommun
Laxå kommun

Skolstart höstterminen 2020

Laxå grundskola
Höstterminen startar tisdagen den 18 augusti 2020.
Kl. 8.15 vid Saltängsskolan
Kl. 8.10 vid Centralskolan
Kl. 7.50 vid Finnerödja skola.

Första skoldagen
Skoldagen avslutas enligt schema.Skollunch serveras som vanligt.Skolskjutsarna går hem enligt ordinarie turschema.

Skolskjutsar
Meddelande om skolskjutsarnas tider skickas hem till alla skolskjutselever. Har du frågor om skolskjutsar, vänd dig till skolskjutshandläggaren.

Här kan du läsa om rutiner för skolkort inför sommaren och läsår
2020-21.

Skolungdomsförsäkring
Laxå kommun har för år 2020 tecknat olycksfallsförsäkring för alla elever i grundskola, förskola, förskoleklass och fritidshem. Försäkringen har tecknats hos Protector Försäkring ASA och gäller dygnet runt. För mer information se, olycksfallsförsäkring

Barn- och utbildningsnämnden

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl

Skolstart