Laxå kommun
Laxå kommun

Skolstart höstterminen 2021

Laxå grundskola

Höstterminen startar tisdagen den 17 augusti 2021.
Kl. 8.15 vid Saltängsskolan.
Kl. 8.10 vid Centralskolan.
Kl. 7.50 vid Finnerödja skola.

Första skoldagen
Skoldagen avslutas enligt schema.
Skollunch serveras som vanligt.
Skolskjutsarna går hem enligt turscheman publicerade i vårdnadshavarportalen, alternativt enligt Länstrafikens turschema.

Skolskjutsar
Meddelande om skolskjutsarnas tider skickas hem till
vårdnadshavare för skolskjutselever.
Har du frågor om skolskjutsar, vänd dig till skolskjutshandläggaren.

Skolungdomsförsäkring
Laxå kommun har för år 2021 tecknat olycksfallsförsäkring
för alla elever i grundskola, förskola, förskoleklass, fritidshem och pedagogisk omsorg. Försäkringen har tecknats hos Protector Försäkring ASA och gäller dygnet runt.

För mer information se kommunens hemsida www.laxa.se Öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämnden

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl

Skolstart