Mjölken som serveras i våra skolor finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Logotyp Europeiska garantifonden för jordbruket