Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Märke för återvinning

Recycling - återvinning

Avfall och kompostering

Det är viktigt att tänka på vår miljö idag och i framtiden så släng avfall på rätt sätt och kompostera gärna hemma!

Avfall

Avfall

Inom Laxå kommun är det Sydnärkes kommunalförbund som bistår med svar på era frågor angående avfall. En länk till Sydnärkes kommunalförbund finns här till höger. När du slänger ditt avfall, så tänk på att slänga det i rätt behållare. Sopsortera i möjligaste mån och försök att tänka återvinning. Öppettider till återvinningsstationer och dylikt finns också på Sydnärkes kommunalförbunds hemsida.

Kompostering

Kompostering

Laxå kommun är kompostering av trädgårdsavfall och köksavfall tillåtet inom den egna fastigheten, om det kan ske utan olägenheter för omgivningen. Även företag kan kompostera. För kompostering av köksavfall ska en anmälan göras till Sydnärkes miljöförvaltning innan komposteringen påbörjas.

Sidansvarig: Gabriella Svahn

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson