Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Brottsförebyggande rådet arbetar på uppdrag av Sveriges regering och ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

I Laxå kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd, med ledamöter från kommun, polis, kyrkorna och köpmännen i kommunen. Rådets roll är att samverka om olika brottsförebyggande åtgärder inom Laxå kommun. Rådet träffas fyra gånger om året för att diskutera den aktuella brottssituationen i kommunen samt planera för brottsförebyggande insatser.

Ordförande för BRÅ är Bo Rudolfsson (KD)

Rådets uppgifter är att:

  • Förebygga brott och drogmissbruk.
  • Öka tryggheten i samhället.
  • På uppdrag av kommunstyrelsen initiera, planera, samordna och leda det brottsförebyggande arbetet som bedrivs inom kommunen.
  • Engagera individer, grupper och föreningar i det brottsförebyggande arbetet.
  • Vara en remissinstans i ärenden som berör brott och trygghet samt för planärenden.
  • Verka för att ett brottsförebyggande handlingsprogram tas fram och följs upp.
  • Ta fram aktuell statistik på brottsläget i Laxå kommun samt i länet.

Sidansvarig: Maria Blomfeldt, Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2018-01-03 15.30

Ramundeboda kyrkpark

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Brottsförebyggande rådet
695 80 Laxå

Kontaktperson:
Bo Rudolfsson (KD), ordförande

Övriga representanter i BRÅ:
Per Inzul Andersson, polisen
Fredrik Backer, polisen
Laxå köpmannaförening
Kristna samarbetsrådet
Inger Eriksson, Laxåhem
Madelene Maxe, vik. områdeschef IFO/LSS/ensamkommande
Torbjörn Kämblad, rektor Centralskolan
Harry Lundin, kommunchef
Anette Schön, ordförande social- och omsorgsnämnden
Arne Augustsson, ordförande barn- och utbildningsnämnden
Ulf Appelkvist (S)
Therese Magnusson (S)

Länk

Hemsidan för brålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster