Laxå kommun
Laxå kommun

Lokalhistoria

Laxå kommun är beläget i det stora skogsområdet Tiveden på gränsen mellan Götaland och Svealand.

Bruks och skogsdriften har gamla anor i denna bygd.

Trakten var glest befolkad ända fram till slutet av 1500-talet då en mängd "skogsfinnar" vandrade över från Sveriges östliga del, Finland. De hade stor kunskap om "svedjebruk" och fick några års skattefrihet. På så sätt odlades ett stort antal gårdar upp och befolkningen ökade.

I mitten av 1600-talet anlades här masugnar och hamrar. Bruken lade beslag på stora landområden. Finnarna förbjöds att göra svedjor för sin rågsådd. Skogen behövdes för att göra kol till bruken av. Även långt tidigare fanns primitiv järnframställning. Dessa rester i form av slagghögar är idag registrerade som fornminnen. Vilka som utövade den tekniken kan vi bara fantisera om.

Flera kommunsammanslagningar har gjorts då befolkningsunderlaget sjunkit allt eftersom urbanisering fortskridit. Folkförflyttning från landsbygd till storstadsområden har halverat befolkningen sedan förra sekelskiftet och industrinedläggningar och effektivisering med maskiner i skogsbruket har på senare delen av 1900-talet minskat antalet arbetstillfällen kraftigt.

Tre församlingar ingår i kommunen:

Ramundeboda, Skagershult som tillhör Landskapet Närke samt Finnerödja-Tived som ligger i landskapet Västergötland. Alla församlingarna ingår i Bodarne pastorat och tillhör Strängnäs stift.

På gränsen mellan Västergötland och Närke finns ruiner av ett härbärge och kloster, Ramundeboda klosterplats. Man räknar med att det här tagits rast från tidig medeltid fram till idag. Det finns en mycket vacker rastplats vid Bodarnesjön som har iordningställts av Vägverket.

På biblioteken i Laxå kommun finns mycket litteratur om bygden med omnejd.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Kontaktuppgifter:

Postadress:
Laxå kommun
Arkiv
695 80 Laxå
E-post: Kommunarkivet

Besöksadress:
Bibliotekshuset
Postgatan 13, Laxå

Kontaktuppgifter:
Arkivet
Tfn: 0585-489 70

Kommunsekreterare:
Tfn: 0584-47 31 02