Laxå kommun
Laxå kommun

Hur kan du använda diariet?

I vårt diarium finns ärenden som handläggs i de olika nämnderna. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera.

Vissa uppgifter är dolda, som till exempel sekretessbelagda uppgifter, personnummer, namn, känsliga personuppgifter, andra uppgifter som kan leda till kränkning av den enskildes personliga integritet samt avsändare/mottagare av handlingar.

Kommunens diarium är inte publicerat på webben. Vill du ta del av handlingar i diariet är du välkommen att kontakta oss.

Postlista

Kommunen registrerar post som kommer varje dag. Postlistan är en lista över inkommande och utgående handlingar. Det finns ingen möjlighet att via internet se handlingarna. Vill du läsa dem, är du välkommen kontakta oss.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Kontaktuppgifter:

Postadress:
Laxå kommun
Arkiv
695 80 Laxå
E-post: Kommunarkivet

Kontaktuppgifter:
Arkivet
Tfn: 0585-489 70

Kommunsekreterare:
Tfn: 0584-47 31 02