Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerade protokoll

Här finns tillkännagivade av de justerade protokollen från kommunfullmäktige, styrelse samt nämnder. Dessa publiceras under överklagningsperioden.

Vill du ta del av hela protokollet finns det att läsa under protokoll i vänsterspalten.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från Taxe- och avgiftsnämnden 2020-02-26
  Protokoll är tillkännagivet 2020-03-25 och finns förvarat på kommunkontoret i Hallsberg.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-04-15Tillkännagivandet är publicerat 2020-03-25 - 2020-04-16.

  25 mars 2020
  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes Överförmyndanämnd, 2020-02-12
  Protokoll är tillkännagivet 2020-03-10 och finns förvarat på Kumla kommun.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2020-03-31.Tillkännagivandet är publicerat 2020-03-10 - 2020-04-01.

  10 mars 2020
  ___________________________________________________________________________

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2020-02-29 13.50