Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerade protokoll

Här finns tillkännagivade av de justerade protokollen från kommunfullmäktige, styrelse samt nämnder. Dessa publiceras under överklagningsperioden.

Vill du ta del av hela protokollet finns det att läsa under protokoll i vänsterspalten.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, 2019-10-02.
  Protokoll är tillkännagivet 2019-10-17 och finns förvarat på Regionkansliet, Örebro.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-11-07.Tillkännagivandet är publicerat 2019-10-17 - 2019-11-08. 
  17 oktober 2019
  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes överförmyndarnämnd, 2019-10-14
  Protokoll är tillkännagivet 2019-10-17 och finns förvarat på stadshuset i Kumla.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-11-07.Tillkännagivandet är publicerat 2019-10-17 - 2019-11-08. 
  17 oktober 2019
  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunfullmäktige, 2019-10-09
  Protokoll är tillkännagivet 2019-10-10 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-10-31.Tillkännagivandet är publicerat 2019-10-10 - 2019-11-01.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.

  10 oktober 2019
  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2019-09-25
  Protokoll är tillkännagivet 2019-09-26 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-10-17.Tillkännagivandet är publicerat 2019-09-26 - 2019-10-18.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.

  26 september 2019
  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från social- och omsorgsnämnden, 2019-09-24
  Protokoll är tillkännagivet 2019-09-25 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-10-17.Tillkännagivandet är publicerat 2019-09-25 - 2019-10-18.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.

  25 september 2019
  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från barn- och utbildningsnämnden, 2019-09-23
  Protokoll är tillkännagivet 2019-09-24 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2019-10-16.Tillkännagivandet är publicerat 2019-09-24 - 2019-10-17.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.

  24 september 2019
  ___________________________________________________________________________

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2019-08-28 11.35