Laxå kommun
Laxå kommun

Tillkännagivande av justerade protokoll

Här finns tillkännagivade av de justerade protokollen från kommunfullmäktige, styrelse samt nämnder. Dessa publiceras under överklagningsperioden.

Vill du ta del av hela protokollet finns det att läsa under protokoll i vänsterspalten.

 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes byggnämnd, 2021-10-07
  Protokoll är tillkännagivet 2021-10-12 och finns förvarat på Rådhuset i Askersund.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-11-03.Tillkännagivandet är publicerat 2021-10-12 - 2021-11-04.


  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från kommunstyrelsen, 2021-10-06
  Protokoll är tillkännagivet 2021-10-07 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-10-28.Tillkännagivandet är publicerat 2021-10-07 - 2021-10-29.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes lönenämnd, 2021-09-15
  Protokoll är tillkännagivet 2021-10-06 och finns förvarat på Kumla kommun.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-10-27.Tillkännagivandet är publicerat 2021-10-06 - 2021-10-28.


  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från Taxe- och avgiftsnämnden, 2021-09-30
  Protokoll är tillkännagivet 2021-10-06 och finns förvarat på Hallsbergs kommun.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-10-27.Tillkännagivandet är publicerat 2021-10-06 - 2021-10-28.


  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från social- och omsorgsnämnden, 2021-10-05
  Protokoll är tillkännagivet 2021-10-05 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-10-27.Tillkännagivandet är publicerat 2021-10-05 - 2021-10-28.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från barn- och utbildningsnämnden, 2021-10-04
  Protokoll är tillkännagivet 2021-10-05 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-10-27.Tillkännagivandet är publicerat 2021-10-05 - 2021-10-28.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från kulturnämnden, 2021-09-30
  Protokoll är tillkännagivet 2021-10-04 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-10-26.Tillkännagivandet är publicerat 2021-10-04- 2021-10-27.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från Sydnärkes miljönämnd, 2021-10-04
  Protokoll är tillkännagivet 2021-10-04 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-10-25.Tillkännagivandet är publicerat 2021-10-04 - 2021-10-26.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll frånkommunfullmäktige, 2021-09-22
  Protokoll är tillkännagivet 2021-09-24 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-10-15.Tillkännagivandet är publicerat 2021-09-24 - 2021-10-16.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


  ___________________________________________________________________________
 • Tillkännagivande av justerat protokoll, Laxå kommun
  Tillkännagivande av justerat protokoll från social- och omsorgsnämnden, 2021-08-31
  Protokoll är tillkännagivet 2020-09-02 och finns förvarat på kommunkontoret.Beslut som fattats och är överklagbara enligt 13 kap. 2-3 §§ kommunallagen kan överklagas till och med 2021-09-24.Tillkännagivandet är publicerat 2021-09-02 - 2021-09-25.Protokollen som är justerade hittar du på kommunens anslagstavla/protokoll.


  ___________________________________________________________________________

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Maria Löfving