Laxå kommun
Laxå kommun

Revisionsrapporter

De förtroendevalda revisorerna granska kommunstyrelse och nämnder löpande under året. Efter granskningarna så överlämnas en revisionsrapport till granskad nämnd samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Alla rapporter redovisas här och är uppdelade på de granskningar som görs av delårsrapport samt årsredovisning, vilka är obligatoriska, samt övriga granskningar.

 

Revisionsrapporter årsredovisning och delårsrapport

Öriga revisionsrapporter

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson