Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Hur kan du använda diariet?

I vårt diarium finns ärenden som handläggs i de olika nämnderna. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera.

Vissa uppgifter är dolda, som till exempel sekretessbelagda uppgifter, personnummer, namn, känsliga personuppgifter, andra uppgifter som kan leda till kränkning av den enskildes personliga integritet samt avsändare/mottagare av handlingar.

Postlista

Vi registrerar all post som kommer till oss varje dag i kommunens diarie. Postlistan är just en lista över inkommande handlingar. Det finns ingen möjlighet att via internet se handlingarna. Vill du läsa dem, är du välkommen kontakta oss.

 


Sidansvarig: Cecilia Lindström

Uppdaterad av: Cecilia Lindström 2018-01-03 11.46

Kontaktuppgifter:

Postadress:
Laxå kommun
Arkiv
695 80 Laxå
E-post: Kommunarkivet


Kontaktpersoner:
Arkivarie
Cecilia Lindström
Tfn: 0585-488 35

Kommunsekreterare:
Anna Eriksson
Tfn: 0584-47 31 02

Nämndsekreterare:
Ann-Britt Lindahl
Tfn: 0584-47 31 16