Laxå kommun
Laxå kommun

Ruotsinsuomalaiset Laxåssa

Suurin osa Laxån suomalaisista tuli kuntaan 60-70- lukujen suurina siirtolaisvuosina. Suurimmalle osalle houkutin muuttaa oli työ. Suomalaiset työskentelivät teollisuuden työpaikoissa esimerkiksi ESAB:n, Stellanan, Scanian ja Elinduktan (Noratel) sekä Laxå Bruk AB:n palveluksessa. Myös metsäteollisuus työllisti suomalaisia (Hasselfors bruk AB). ESAB oli suurin työnantajista ja suomalaiset työskentelivät tehtaan puoliautomaattisella osastolla. Sen lyhenne HAV (meri) yhdistettynä suomalaisten suureen määrään oli syynä, että osastoa kutsuttiin leikkisesti nimellä ”Finska viken” (Suomenlahti). Myös jotkut työnjohtajista opettelivat suomea voidakseen paremmin johtaa työtä.

Laxån suomalainen seura perustettiin 1965. Seuralla oli paljon toimintaa: lentopallojoukkue ja kuoro, seura järjesti myös säännölliset tansseja. Vilkkaimpina vuosina 70-luvulla seuralla oli noin 700 jäsentä. 90-luvulla ESAB vähensi työvoimaa ja moni suomalaisperhe palasi Suomeen ja suomiseuran toiminta loppui. Suomiseuran pyynnöstä Ramundebodan seurakunta aloitti suomenkielisen toiminnan 1965, joka jatkuu edelleen.

SCB:n tilaston mukaan 10,2 %:lla laxålaisista on suomalaisia sukujuuria.

Sverigefinnar i Laxå

De flesta finländarna i kommunen kom hit under 60- och 70-talen i samband med arbetskraftsinvandringen. De flesta fick anställning i tillverkningsföretagen i kommunen. Till exempel ESAB, Stellana, Scania och Elindukta (Noratel) och Laxå bruks AB. Även i skogsbruksindustrin och träindustrin (Hasselfors bruks AB) erbjöds många arbetstillfällen. De största arbetsgivarna på den tiden var dock ESAB samt Laxå bruk i Röfors där majoriteten av laxåfinnarna arbetade. På ESAB arbetade de flesta finländare på fabrikens halvautomatiska avdelning (HAV) som i folkmun kallades för ”Finska viken”. Det har sagts att även en och annan arbetsledare lärde sig de viktigaste finska orden för att kunna leda arbetet.

Finska föreningen i Laxå grundades 1965. Föreningen hade mycket verksamhet: Det fanns volleybollag, kör och regelbundna dansaftnar. Under de mesta aktiva åren på 70-talet hade föreningen cirka 700 medlemmar. Föreningen lades ner på 1990-talet när antalet finnar i Laxå minskade på grund av att ESAB minskade personalstyrkan och att en hel del finska familjer återvänt till Finland.

Utifrån ett initiativ från finska föreningen i Laxå började en sverigefinsk församlingsverksamhet 1965 i Ramundeboda församling (Svenska kyrkan).

Enligt SCBs statistik per augusti 2019 har 10,2 procent av kommunborna finsk bakgrund.

Sidansvarig: Hanna Engvall

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Laxå kommuns logga för Finskt förvaltningsområde

Laxå, en del av det
Finska förvaltningsområdet