Laxå kommun
Laxå kommun

Kommunens anslagstavla

Som kommun är vi skyldiga att på den kommunala anslagstavlan bland annat tillkännage att protokoll är justerade. Detta har till exempel betydelse för möjligheten att begära prövning av fattade beslut i kommunfullmäktige och nämnder. Tidigare har anslagstavlan funnits i entrén på kommunkontoret som en fysisk anslagstavla. Nu finns den istället digitalt.

Utöver tillkännagivande om justerade protokoll, tillkännages fullmäktiges sammanträden (tidigare kungörelse) publiceras kommunens protokoll samt upplysning om hur beslut kan överklagas.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl 2018-09-27 10.53