Laxå kommun

Gemensamma nämnder


Laxå kommun samarbetar med andra kommuner inom vissa verksamhetsområden. Ledamöter till de olika nämnderna, utses av de respektive kommunernas kommunfullmäktige.

Om du klickar på nedanstående nämnd kan du läsa mer om de gemensamma nämnder som Laxå kommun ingår i och som hör hemma i någon annan kommuns organsiation.

Gemensamma nämnden för företagshälsovård och tolk- och översättarservice
Sydnärkes byggnämnd
Sydnärkes IT-nämnd
Sydnärkes lönenämnd
Taxe- och avgiftsnämnd
Sydnärkes överförmyndarnämnd

Laxå ingår även i Sydnärkes miljönämnd som hör hemma i Laxå kommuns nämndorganisation.

Sydnärkes miljönämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson