Laxå kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder vanligen en gång i månaden, vilket blir cirka tio gånger per år.

Kommunstyrelsens ordförande är Håkan Larsson (C)
Kommunsekreterare är Anna Eriksson.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson

Kommunhuset

Kommunhuset

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Kommunstyrelsen
695 80  Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

Ordinarie ledamöter:
Håkan Larsson (C)
Paul Särnholm (C)
Ankie Johanzon (C)
Pernilla Ljungstedt (C)
Anette Schön (KD)
Jan Wallgren (KD)
Clara Dahlin (V)
Therese Magnusson (S)
Kenth Gustafsson (S)
Kristina Johansson (S)
Ylva von Scheéle (M)

Ersättare:
Nils-Olof Tivemyr (C)
Arne Augustsson (C)
Ivonny Falk (KD)
Håkan Gustavsson (KD)
Kenneth Lantz (V)
Jerry Karjalainen (V)
Elvy Wicklund (S)
Frida Ahnér (S)
Lazarus Kulaba Malingha (S)
Leif Nyström (M)
Anders Pettersson (MP)

Ordförande:
Håkan Larsson (C)

1:e vice ordförande:
Paul Särnholm (C)

2:e vice ordförande:
Therese Magnusson (S)