Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum finner du till vänster under rubriken Sammanträdesordning.

Kommunfullmäktiges möten börjar kl 17:30 och hålls oftast i Kunskapens Hus i Laxå. En vecka före varje sammanträde finns tillkännagivelse med kallelse och vilken lokal kommunfullmäktige sammanträder i på kommunens digitala anslagstavla.

Mandatperioden för kommunfullmäktige från den 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022.

Kommunfullmäktiges ordförande är Arne Augustsson (C)
Kommunsekreterare är Anna Eriksson.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga!
Välkomna!

Sidansvarig: Maria Blomfeldt, Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Anna Eriksson 2019-01-07 10.26