Laxå kommun
Laxå kommun

Socialutskottet

Socialutskottet (Su) sammanträder vanligen en gång i månaden, cirka elva möten per år.
                           
Socialutskottet behandlar individärenden. Övriga sociala ärenden behandlas i social- och omsorgsnämnden.

Ordförande i socialutskottet är Anette Schön.

Nämndsekreterare är Maria Löfving.

Sidansvarig: Maria Blomfeldt, Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Maria Löfving 2018-05-02 07.44

Kommunhuset

Kommunhuset

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Socialutskottet
695 80  Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

Ordinarie ledamöter:
Anette Schön (KD)
Nils-Olof Tivemyr (C)
Linda-Mari Hartman (MP)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Gundega Hallinder (V)

Ersättare:
Birgitta Pettersson (KD)
Rolf Johansson (KD)
Ewa Österberg (L)
Ulf Appelkvist (S)
Hubert Oskarsson (S)

Ordförande:
Anette Schön (KD)
Vice ordförande:
Nils-Olof Tivemyr (C)