Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Projekt 2020

Nulägesbeskrivning

I utredningen har vi tagit fram en rad jämförande och beskrivande nyckeltal som beskriver kommunens verksamhet. Vad är dyrt i Laxå? Vad är billigt? Har vi för många chefer? Hur många lärare är det per elev? Är de som bor på äldreboendena nöjda? Hur är skolresultaten? Hur är kommunens ekonomi? Alla nyckeltal och uppgifter jämförs med rikssnitt, andra jämförbara kommuner och billigaste/sämsta och dyraste/bästa kommunen.

Sammanfattningsvis ger utredningen en blandad bild av vår verksamhet. Delar av verksamheten har låga kostnader jämfört med andra kommuner medan annan verksamhet är dyr i jämförelse. Kostnadsnivån kan också spegla kommunens ambitionsnivå för verksamheten. Samtidigt visar utredningen att vi har intäkter som kan ge en bra verksamhet, bara vi får ut mer per satsad krona. Det finns en potential att minska kostnader och att bli effektivare.

Läs mer om 2020 i denna pdfPDF

Tyck till om 2020

Skriv ner dina förslag på förändringar eller synpunkter på projekt 2020 till oss i Laxå kommun. Dina förslag och synpunkter hanteras av kommunledningsgruppen. 

Du kan självklart vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att kontakta dig för att berätta hur vi hanterar förslaget/synpunkten. Registrerade personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen, PUL, samt offentlighets- och sekretesslagens, OSL, bestämmelser.

Observera att formuläret inte ersätter överklagande av myndighetsbeslut.Jag är: * (obligatorisk)Kön:


Ålder:


Sidansvarig: Jan-Åke Karlsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson 2015-02-19 13.05