Laxå kommun
Laxå kommun

Lokala allmänna råd och publiktak på 50 personer

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Örebro län har ökat kraftigt den senaste tiden, och belastningen ökar på hälso- och sjukvården. Fler patienter med covid-19 är inskrivna inom slutenvården, och antalet smittade personer ökar inom särskilda boendeformer för äldre, SÄBO. Det krävs därför extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet.

Folkhälsomyndigheten har därför, i samråd med smittskyddsläkaren i Örebro län, idag (3 november 2020) fattat beslut om lokala allmänna råd för att ytterligare bromsa de lokala utbrotten.

Länsstyrelsen i Örebro län har också fattat beslut idag, om att publiktaket på 50 personer kvarstår för allmänna sammankomster.

Lokala allmänna råd i Örebro län

De lokala allmänna råden innebär att du som vistas i länet bör:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Detta innebär de lokala allmänna råden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så berörs verksamheter och arbetsplatser av de lokala allmänna råden

Verksamheter som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser, omfattas också av beslutet om lokala allmänna råd.

Observera att skolor i nuläget inte omfattas. Skolor kan dock välja att göra justeringar för att minska smittspridningen, till exempel att elever börjar olika tider för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Verksamheter i Örebro län bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att:

  • verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt,
  • öppettiderna anpassas,
  • verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Att en verksamhet anpassar öppettiderna kan både innebära att de förskjuts eller utökas, så att smittspridning minimeras. Verksamheter kan också ha system som visar när det är störst risk för smittspridning, eller när man bör undvika att besöka en verksamhet. Det kan också innebära att informera hur många som får samlas i lokalen samtidigt. Verksamheter kan även försöka styra sina besökare till tider när det är mindre trängsel, eller erbjuda digitala alternativ. Man bör även informera om att det är olämpligt att hela familjer eller andra sällskap besöker verksamheten tillsammans om det inte är nödvändigt. Man kan även erbjuda aktiviteter utomhus för medföljande barn.

Arbetsgivare i Örebro län bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att:

  • uppmana personalen att arbeta hemifrån,
  • erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån,
  • tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Arbetsplatsernas viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån, eller möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller.

Beslutet gäller från och med idag 3 november 2020, till och med den 24 november 2020, och kan komma att förlängas.

Fortsatt publiktak på 50 personer i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att publikgränsen på max 50 personer kommer att kvarstå i länet. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsstället undantas.

Beslutet gäller från och med idag 3 november 2020, till och med den 24 november 2020, och kan komma att förlängas.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2020-11-11 08.38