Laxå kommun
Laxå kommun

Information besökare

Information till dig som avser besöka Ramundergården och Gläntan under covid-19-pandemin

Besöksförbudet upphör från och med 1 oktober 2020

I Laxå gäller detta fr.o.m. 5 oktober 2020.

Det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden ska upphöra fr.o.m. 1 oktober 2020. Det finns dock fortsatt risk att smitta kan komma in på vård- och omsorgsboenden Verksamheterna tillsammans med besökare måste därför ta ansvar för att trygga och säkra besök i möjligaste mån kan genomföras.

Så minskar vi tillsammans risken för att föra in Covid-19 till verksamheterna:

För att minska risken för smittspridning i samband med besök ska verksamheten och besökare beakta följande:

  • Besökare till boende inom verksamheten anmodas stanna hemma vid symtom av covid-19. (t ex feber, torrhosta, halsont, huvudvärk samt muskel- och ledvärk). Minsta symtom bör leda till att man stannar hemma.
  • Vi ber våra besökare att föranmäla besök till avdelningen och att meddela hur många som avser att besöka hyresgästen/vårdtagaren samtidigt. För besök i hyresgästens lägenhet/vårdtagares rum rekommenderas max 2 besökare, pga rummens storlek och för att undvika trängsel. Vi undanber oss besök av barn under 12 år om detta inte går att undvika så ber vi en vuxen att säkerställa att barnet följer våra riktlinjer för trygga och säkra besök.
  • Verksamhetens personal möter i möjligaste mån upp besökare vid ankomst och informerar om de restriktioner som gäller som gäller vid besöket.
  • Vi ber besökare att hålla avstånd till den man besöker, till personal och andra boende, minst 1,5 meter. Viss ommöblering i lägenheter och lokaler kan behöva ses över för att underlätta för besökare och hyresgäst att hålla avstånd under besöket. Verksamheten har ingen möjlighet att tillhandahålla säkerhetsutrustning om besökare önskar ha visir vid besöket måste man tillhandahålla det själv.

  • Det är av yttersta vikt att besökarna upprätthåller en god handhygien. Vid besöksstationer och i våra hyresgästers lägenhet finns tillgång till tvål och vatten. Handsprit tillhandahålls vid spritstationer både inför, under och efter ett besök.

  • Verksamheten ber dig som besökare att i första hand välja en besöksstation eller anvisade utrymmen för att genomföra trygga och säkra besök och att så långt som det är möjligt undvika att besöka den boendes lägenhet/rum. Detta för att minska antalet externa besökare bland våra andra hyresgäster och för att minska den totala smittrisken.

  • Besökare kan behöva passera gemensamma utrymmen, där andra boende eller personal vistas, för att komma till den boendes lägenhet/rum eller annat rum där besök kan ske. Besökare ska dock inte vistas varaktigt i gemensamma utrymmen om andra boende än den man ska besöka finns där.

Vid eventuellt smittutbrott på vård- och omsorgsboende

Lokala besöksrutiner kan komma att ändras vid exempelvis lokala utbrott eller utbrott på ett boende.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving