Laxå kommun
Laxå kommun

Krisberedskapsveckan 2020

Krisberedskapsveckan är sedan 2017 en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj som genomförs 11-17 maj, anpassas till den pågående pandemin.

Målen för krisberedskapsveckan 2020 är att skapa en känsla hos Sveriges invånare att:

  • Allas insatser, ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera krisen är nödvändiga, sedda och uppskattade. Insatserna bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris, nu och i framtiden.
  • Vi gör detta tillsammans - myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag har ett stort ansvar, men alla vi som bor i vårt land har också ett ansvar. Det är tillsammans som vi klarar det här.
  • Ett gemensamt hot plockar fram de goda sidorna hos oss människor, och stärker oss som samhälle och som kollektiv.

Myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer har ett stort ansvar för Sveriges krishantering, och många är hårt belastade just nu. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har därför tagit en ledande roll i genomförandet av årets krisberedskapsvecka, och ser till att budskapen når ut.

Kända artister gör exklusiva hyllningar

Mitt i allt det svåra, hjälper vi varandra och bidrar till att Sverige tar sig igenom krisen. I hanteringen av coronapandemin tar väldigt många människor ett stort eget ansvar. De behöver bli sedda, stärkta och bekräftade.

Varje dag klockan 15.00, under krisberedskapsveckan, kommer olika artister att hylla ett initiativ live på instagram. Alla som vill kan också skicka in en personlig hyllning till någon som bidrar till krishanteringen, till MSB. 

För att se artisterna uppträda och alla andra hyllningar, går man in på instagramkontot "Din säkerhet".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Instagram behöver laddas ner som app i telefonen.

Att hjälpas åt och bidra till att vi tar oss igenom krisen, är en del av krisberedskapsveckan 2020. Den finns till för att visa att en av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss, är vår vilja att hjälpa varandra.

Hemberedskap

Människors egen beredskap är grunden i krisberedskapsveckan. Budskapet att vi alla, efter förmåga, behöver vara förberedda om något händer, gäller.

Om du skaffar dig en anpassad hemberedskap innan något händer, minskar man behovet av att bunkra när väl krisen är ett faktum. Tillsammans minskar vi på så sätt risken för att någon som verkligen behöver en viss vara blir utan. Till höger finns flera bra filmer om hemberedskap, som MSB har skapat.

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving