Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Krisberedskapsveckan

Klarar du dig utan el, värme eller vatten?

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), startat krisberedskpasveckan. Det är en årlig kampanj tillsammans med bland andra MSB, kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

I år inträffar krisberedskapsveckan vecka 19, den 6 till 12 maj. I samband med fjolårets kampanj skickades en broschyr ut från MSB om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer till alla hushåll i landet. Den broschyren är högst aktuell även i år. Där finns


Sidansvarig: Maria Blomfeldt

Uppdaterad av: Maria Löfving 2019-03-07 12.58