Laxå kommun
Laxå kommun
  • Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Om krisberedskapsveckan 2018

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av, och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.


I anslutning till kampanjen 2018 planerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tillsammans med bland andra Försvarsmakten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), de frivilliga försvarsorganisationerna och länsstyrelserna att skicka ut ett tryckt informationsmaterial om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer till samtliga hushåll i landet.

Bakgrund

Bakgrunden till utskicket är ett regeringsuppdrag som förstärker och utvecklar det arbete som MSB redan gör, för att öka riskmedvetenheten och kunskapen hos befolkningen om bland annat hemberedskap. Regeringsuppdraget redovisades den 1 mars 2018.

Försämrat säkerhetspolitiskt läge

Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget, och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig, vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå.

Regeringsuppdrag

Regeringen gav våren 2017 MSB i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är en broschyr "Om krisen eller kriget kommer".

Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni.

Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov, när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Var förberedd och packa en "krislåda"

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid.

Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Mer information om "krislådan" finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster>>

Sidansvarig: Maria Blomfeldt

Uppdaterad av: Maria Löfving 2018-05-24 08.25