Laxå kommun
Laxå kommun

Avgifter

Överskriden lånetid

Om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid får du betala en förseningsavgift. Varje påminnelse från biblioteket kostar 25 kronor.
Barn under 18 år betalar ingen förseningsavgift och barnböcker är befriade från förseningsavgifter.

Skadad eller borttappad media

Om det du lånat förstörs eller trots påminnelser inte lämnas tillbaka kommer det en räkning på fastställt belopp enligt tabell.
Schablonbelopp:
200 kronor för vuxenbok
100 kronor för barnbok
50 kronor för tidskrift
För verk med högt ekonomiskt värde kan ett högre belopp krävas.

Övriga avgifter

Kopior och utskrifter, 2 kronor per sida

Sidansvarig: Regina Wängdahl

Uppdaterad av: Julia Fantenberg Persson

Kontakt:

Besöksadress:
Postgatan 13, Laxå

Telefon: 0584-47 31 96
Fax: 0584-47 31 82

E-post: biblioteket@laxa.se

Postadress:
Laxå kommun
Laxå bibliotek
695 80 Laxå