Skadad eller borttappad media

Om det du lånat förstörs eller trots påminnelser inte lämnas tillbaka kommer det en räkning på fastställt belopp enligt tabell. Schablonbelopp:
200 kronor för vuxenbok
100 kronor för barnbok
50 kronor för tidskrift
För verk med högt ekonomiskt värde kan ett högre belopp krävas.

Övriga avgifter

Kopior och utskrifter, från 2 kronor per sida.