Laxå kommun
Laxå kommun

Lotteritillstånd

Anordnande av föreningslotterier

För alla föreningar finns en möjlighet att öka sin intäktssida genom att anordna lotterier. För försäljning av lotter till allmänheten krävs dock ett tillstånd som man kan få hos kommunens lotterihandläggare, Åsa Löfvenhaft.

Till ansökan ska bifogas ett protokollsutdrag från ett styrelsemöte där man har tagit beslut om att ansökan om lotteritillstånd samt utsett en lotteriföreståndare. En verksamhetsberättelse samt föreningens stadgar skall bifogas ansökan.

Ett lotteritillstånd kostar 300 kronor och gäller i tre år.

När ansökan godkänts utser kommunen en lotterikontrollant vars uppgift är att godkänna lotteriets kostnadskalkyl samt vinstplan innan lotteriförsäljningen får påbörjas. Vid efterhandsdragna lotterier är det också kontrollanten som ombesörjer dragningen, som vanligtvis sker med datorns hjälp.

Varje lotteri ska sedan redovisas till kontrollanten när det är slutsålt och dragning skett. Ett arvode utgår till kontrollanten på 3 % av lotteriets insatsbelopp.

Vid frågor kring lotterier kan man vända sig till Åsa Löfvenhaft.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl, Maria Blomfeldt

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson 2017-09-14 15.37

Laxå bibliotek

Laxå bibliotek

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Åsa Löfvenhaft
695 80 Laxå
Tfn: 0584-47 32 11

Besöksadress:
Laxå Bibliotek
Postgatan 13, Laxå