Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Bild på en skogsväg i försommargrönska.

Borgerlig begravning

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan, finns borgerlig begravning. En borgerlig begravningsceremoni, är en högtidsakt utan religiös anknytning.
 
En borgerlig begravningsceremoni kan äga rum i stort sett var som helst, eftersom det inte finns några formella krav på lokalen eller vem som får förrätta akten, utan det är möjligt att utforma begravningen utifrån personliga önskemål. Ni väljer var ni vill vara, hur det ska gå till och vem som ska hålla i ceremonin. Det kan till exempel vara en vän eller en släkting. Ceremonin kan till exempel innehålla minnestal, dikter, sång och musik.
 
De praktiska arrangemangen kring en begravning sköts ofta av en begravningsbyrå. Byråns personal har stor kunskap om vilka möjligheter som finns och kan ge råd om både begravningsceremonin och själva gravsättningen.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ombud som ska följa begravningsverksamheten och bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 
I ombudets uppdrag ingår bland annat att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor, att ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder samt att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonier.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson