Laxå kommun

Vatten och avlopp

Kommunens vatten- och avloppsanläggningar sköts och administreras av det kommunala bolaget Laxå Vatten AB.

I kommunen finns även andra vatten- och avloppslösningar, utanför Laxå Vattens verksamhetsområde. Det handlar då om samfällda anläggningar eller enskilda avlopp, oftast i glest befolkade områden.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Anna Eriksson