Laxå kommun
Laxå kommun

Områdesbestämmelser


Vad är områdesbestämmelser?
Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljöns egenskaper. Områdesbestämmelser används för att säkerställa vissa syften i översiktsplanen eller tillgodose riksintressen enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken.

Länk till lagar:

Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan- och bygglagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Anna Eriksson