Laxå kommun

Renovering av lekplatser

Laxå kommun har, tillsammans med Laxåhem och Kommunfastigheter, inventerat alla lekplatser. Efter att boende kommit in med synpunkter har vi gjort en prioritering för hur lekplatserna ska renoveras och förnyas.

Först ut är lekplatserna på Förvaltarstigen och Älgstigen och arbetena beräknas ske någon gång under maj till september. En del lekredskap kommer att behållas och en del kommer att bytas ut.

 

Skiss för lekplatsen på Förvaltarstigen

Förvaltarstigens lekplats

Skiss på Älgstigens nya lekplats

Älgstigens nya lekplats

Det är Laxå kommun som ansvarar för lekplatserna och det är Kommunfastigheter som har fått i uppdrag att ansvara för renovering och förnyelse.

Hör av dig till Mattias Looström på Kommunfastigheter om du har några frågor: 0584-47 35 04.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson