Laxå kommun
Laxå kommun

Stöd vid flyktingmottagandet

Laxå kommun erbjuder service till alla nyanlända genom vår Integrationsservice. Integrationsservice bemannas av integrationskonsulent med språkkunskaper i arabiska. Vid tidsbokning finns möjlighet att boka tolk i övriga språk.

Vid flyktingmottagandet bistår vi med:

  • Mottagande och bostadsförsörjning

Att hitta en bostad, teckna kontrakt.

  • Vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning

Kan till exempel handla om hjälp med folkbokföring, registrering vid Försäkringskassan, hjälp med blanketthantering, hemutrustningslån, ansökan om skola och barnomsorg och information om kommunen.

  • Undervisning i sfi och annan vuxenutbildning

Du får lära dig det svenska språket via kommunens svenskundervisning för invandrare (sfi). Sydnärkes utbildningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bedriver all vuxenutbildning och sfi för kommunen.

  • Samhällsorientering

Kommunen ska erbjuda samhällsorientering till nyanlända. Samhällsorienteringens syfte är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Även personer som invandrat från ett land utanför EU/EES kan ansöka om att delta i samhällsorientering. Ansökan görs hos integrationsservice. Samhällsorienteringen bedrivs i samarbete med övriga länskommuner och uppgår till 80 timmar totalt.


  • Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd

Flyktingmottagningen ansvarar för de nyanländas försörjning under den period som kallas för ”glappet”. Detta är en period där de nyanlända som inte har kommit igång med sin etableringsersättning och övriga bidrag från Försäkringskassan då istället kan ansöka om ekonomisk hjälp hos oss.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta integrationskonsulent: Elias Esber


Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson