Laxå kommun
Laxå kommun

Mottagande av flyktingar i Laxå kommun

Laxå kommun tar emot relativt många flyktingar och nya svenskar som vill bosätta sig i Laxå. Det innebär att Laxå kommun tar ett ansvar för att hjälpa de flyktingar som sökt sig till Sverige så att dessa kan få en bra start i sitt nya land. Detta är en av de viktigaste förklaringarna till varför Laxå kommuns befolkning ökar för första gången på decennier.

Migrationsverket har ett antal lägenheter utspridda i Laxå. I september 2016 var det strax över 550 personer som var inskrivna enligt Migrationsverket mottagningssystem, medan det hösten 2020 är nere på runt 120 personer.

Det är helt avgörande för Laxå kommuns ekonomi att så många som möjligt väljer att bo kvar i kommunen. Då måste också kommunen se och möta de behov som uppstår i och med flyktingmottagandet, och därav har Laxå kommun beslutat att upprätta en integrationsplan.


Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Jessica Vidberg

Kontaktuppgifter

Enhetschef Integrations & arbetsmarknadsenheten
E-post: Jessica Vidberg
Tfn. 0584-47 31 15

Postadress:
Laxå kommun
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 3, Laxå