Laxå kommun

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades behov. Denna service handläggs inte av kommunen, utan av länstrafiken.

Om man har ett funktionshinder som gör att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig själv eller att åka med allmänna kommunikationer, så kan man ha rätt till färdtjänst.

Resor i färdtjänsten samplaneras och man samåker med andra. Detta kan innebära en del omvägar och ändrade restider.

Den handikappanpassning av ordinarie kollektivtrafik som successivt genomförs, kan innebära att färdtjänstresan kommer att ske i kombination med andra färdmedel som till exempel buss eller tåg i linjetrafik.

Avgörande vid val av färdmedel är dina förutsättningar att resa med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Färdtjänst kan beviljas till den som, på grund av ett varaktigt (längre än 3 månader) funktionshinder, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, eller resa med allmänna kommunikationer.

Den allmänna kollektivtrafikens handikappanpassning påverkar således utredningen. Färdtjänst beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas. Det är endast ditt funktionshinder som är avgörande. Ett färdtjänsttillstånd kan kombineras med individuella föreskrifter och villkor.

Länstrafiken är ansvarig för färdtjänsten i Örebro län och gör efter din ansökan en utredning. Uppgifter som du lämnar kommer att lagras i ett personregister. Uppgifterna skyddas enligt bestämmelser i sekretesslagen.

Ansökan ska vid behov kunna kompletteras med läkarutlåtande. Beslut meddelas skriftligt. Handläggningstiden är cirka 2-6 veckor efter inkommen ansökan.

Ansökan skickas till:
Färdtjänstenheten
Länstrafiken Örebro AB
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson