Laxå kommun
Laxå kommun

Förändringar i tågtrafiken 2019

Bangården i Hallsberg kommer att byggas om för att utöka kapaciteten för både person- och godstrafik. Från 2019 till 2021 kommer tågtrafiken till och från Laxå att begränsas enligt förslag från Region Örebro län.

Ansökta tåglägen till och från Laxå inför Tågplan 2019 som börjar gälla i mitten av december 2018. Tågplanen fastställs av trafikverket  i slutet av september.

Från Örebro till Laxå 2019 Excel, 9.4 kB.

Från Laxå till Örebro 2019 Excel, 9.5 kB.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Hans Traav