Laxå kommun

Röfors

Röfors är en gammal bruksort. I början av 1920-talet anlades ett av landets modernaste sågverk här. Idag är Röfors ett villasamhälle som Laxån rinner igenom. Här finns en badplats vid den näraliggande Västra Laxsjön. Fortfarande finns några företag kvar, men de flesta Röforsbor pendlar till sina arbeten.

Historik

Röfors har varit en industriort med varierat utbud av service. Förändringar av näringslivet sker kontinuerligt.

Nuläge

Brukssamhälle med viss industri.
Varierat bostadsbestånd. Service erbjuds idag i Laxå samhälle. Röfors är en av "portarna" till Tiveden eftersom samhället ligger vid väg 205. En förändring sker av bostadsbeståndet.

Önskad framtid

För att kunna utnyttja service och infrastruktur på ett effektivare sätt borde man i en framtid försöka att "bygga ihop" de båda samhällena Röfors och Laxå. Samhället kan utvecklas för att kunna ta emot ytterligare turism till Tivedenområdet.

Utvecklingsplan

En utvecklingsplan är framtaget för orten.

Här kan du ladda hem Röfors utvecklingsplan. Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Anna Eriksson

röfors

Karta över Röfors

Röfors Folkets hus

Vy över Röfors Folkets hus

Kontaktuppgifter

Utvecklingschef
Hans Traav
695 80 Laxå
0584-47 31 00
Besöksadress:
Postgatan 2-4