Laxå kommun
Laxå kommun

Postgatan åtgärdas

Under sommaren kommer Postgatan i Laxå att åtgärdas mellan Järnvägsgatan och Kjellbergsgatan. Arbetet, som leds av Kommunfastigheter och utförs av NCC, omfattar markjustering, upphöjda gatukorsningar, nya belysningsstolpar och ny beläggning. Slang för att underlätta framtida fiberdragning läggs samtidigt på den aktuella sträckan. Plantering av lindar kommer att ske under hösten.

För att underlätta för trafiken kommer arbetet att utföras i två steg. Först Järnvägsgatan-Casselgatan, sedan Casselgatan-Kjellbergsgatan. Vägen kommer att hållas öppen för trafik i en riktning under byggtiden med undantag för när Laxå Vatten den första veckan ska utföra grävarbeten för att byta ut vissa vatten- och avloppsledningar. Gatan kan då bli helt eller delvis avgrävd under några dagar.

Länstrafikens bussar har redan nu börjat köra via Röforsvägen och kommer att göra så fram till 31 augusti.

Arbetet påbörjas vecka 21 och beräknas pågå fram till och med vecka 35. Ring Laxå Kommunfastigheter på 0584-47 35 00 om du har några frågor.

Vi beklagar eventuella besvär som kan uppstå.

PS Den sista sträckan fram till Centrumtorget åtgärdas när Ramundergården är färdigbyggd.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson 2018-05-09 13.41