Laxå kommun
Laxå kommun

Miljö och Hälsa

Välkommen till Laxå kommuns hemsida för miljö och hälsa

På denna sida ges information om miljö och hälsa - viktiga områden som berör de flesta kommuninvånare. Här kan du bland annat få information om hur du ska tänka när du ska slänga ditt avfall eller hur du komposterar.

Här finns även information om den gemensamma miljöförvaltningen för Laxå, Askersund och Lekebergs kommuner. Du kan länka dig vidare via denna portal.

Miljödiplomering

Miljödiplomeringen är en del av kommunens klimat- och miljömålsarbete.

Miljödiplomering är Laxå kommuns verktyg för miljöarbetet. Målet med miljöarbetet är att minska miljöpåverkan med 25% till år 2020, jämfört med år 2009.

Miljödiplomering i Laxå kommun innebär sammanfattningsvis:

  • Samtliga kommunanställda har utbildats i grundläggande miljökunskap
  • Kartlagt kommunernas betydande miljöpåverkan och genomfört konkreta förbättringsåtgärder
  • Bildat en miljöorganisation och förankrat miljöarbetet i den kommunala verksamheten
  • Redovisat och följt upp miljöarbetet
  • Reviderats av externa miljörevisorer


För att bli omdiplomerad krävs det att kommunen kan visa ständiga förbättringar. På varje enskild kommunal arbetsplats finns en miljöinspiratör som driver arbetsplatsens miljöarbete, tillsammans med sina kollegor. Miljöplan finns för alla kommunenes verksamheter som ska bidra till att kommunens övergripande miljömål uppnås.

Sydnärkes miljöförvaltning samordnar miljödiplomeringsarbetet och håller i miljöutbildningarna. Alla anställda i Laxå kommun har genomgått den grundläggande miljöutbildningen.

MiljödiplomPDF

Miljöberättelse 2015Word

Miljöutredning 2015PDF


Sidansvarig: Andreas Johansson

Uppdaterad av: Hans Traav

Stenbro

Foto: Ann-Britt Lindahl

Kontaktuppgifter

Tfn: 0584-47 34 00

E-post: Miljödiplomering