Laxå kommun
Laxå kommun

Arbetsmarknadsåtgärder

Laxå kommun arbetar aktivt med individer som står långt från arbetsmarknaden genom olika arbetsmarknadsåtgärder.

Vi strävar efter att fler personer skall komma närmare arbetsmarknaden och eller påbörja utbildning både både grundläggande- och gymnasienivå. Ungdomar, långtidsarbetlösa och nyanlända är för kommunen prioriterade målgrupper.

Unga mellan 16-20 år som ej har slutfört gymnasiet eller inte påbörjat studier på gymnasieskolan omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Kommunens arbetsmarknadssamordnare arbetar med denna målgruppen.Läs mer om kommunens arbete med unga 16-20 till fliken till höger.

2015 skrev alla kommuner i Sverige en överenskommelse med Arbetsförmedlingen rörande ungdomsarbetslösheten. Överenskomelsen är en Förhoppningen är att så många som möjligt ska slutföra sina studier och komma ut i arbete. Detta görs på uppdrag från DUA.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tfn: 0584-47 33 84.Ansvarig för det operativa arbetet är kommunens arbetsmarknadssamordnare.

Våra handledare/coacher arbetar med att stärka deltagare i studie- och arbetsförberedande aktiviteter och är en länk mot både interna som externa arbetsgivare och myndigheter

Kommunen har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen när det gäller våra nyanlända. Kommunen kartlägger och följer upp personer som är i etableringsprocessen och efter för att se om kommunen kan bistå med någon hjälp, exempelvis i form av praktik eller en anpassad anställning så som exempelvis nystartsjobb eller instegsjobb. Integrationskonsulenten hjälper dig som är ny i Sverige.

Just nu pågår även två, av Länsstyrelsen, finansierat projekt .

Kvinna- del av Laxåmodellen riktar sig till utlandsfödda kvinnor i alla åldrar som är bosatta i Laxå. Målet är att kvinnorna skall få en ökad förståelse för den svenska arbetsmarknaden och komma närmare arbetslivet, samt att tänka bredare i sitt val av arbete och utbildning. Projektet pågår till till december 2019.

Utsluss- del av Laxåmodelen riktar sig till utlandsfödda ungdomar mellan 15 och 25 år att känna sig delaktiga i det svenska samhället, klara sina studier, närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Projektet pågår till december 2019. Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Therese Hellström 2019-06-03 09.14

Text

Kontaktuppgifter:

Enhetschef

Jessica Vidberg

Tfn: 0584-473115

Arbetsmarknadssamordnare

Therese Hellström

Tfn:0584-473380

Jobbcoach/handledare

Åsa Törnkvist

Tfn: 0584-473384

Jobbcoach/handledare

Bengt Fridstråle

Tfn: 0727221199

Integrationskonsulent

Elias Esber

Mobil:073-0319764